KONTAKT  
   
KULTURAKUTEN, Repslagargatan 8, 972 39 Luleå • org.nr 769612-3004 • PG: 470 96 74-8 • e-post: kulturakuten@gmail.com

       
       
Simon Eliasson   
eliasson.simon@gmail.com
  Kerstin Hedström
kh.slowart@gmail.com
 
                       
Magnus Björkbom
bjorkbom@gmail.com
  Sigrid Flensburg
sigridflensburg@hotmail.com
076-555 26 54
                       
Ulf Boström
ulf.bostrom@mac.com
  Elsa Kroon
elsakroon@gmail.com
 
                       
Lena Dahlberg       
lena.k.dahlberg@telia.com
  Birgitta Lindström
birgitta@drivaproduktion.se
070-266 87 18
                       
Lotta Engström
lotta@lottaengstromart.se
  Ingela Martikkala    
ingela.martikkala@gmail.com